«راهنماي مراحل ثبت نام براي دانشجويان جديدالورود»

«راهنماي مراحل ثبت نام»
«دریافت فرم تعهدنامه محضری»
«دریافت فرم محارم»
نام کاربری: شماره دانشجويي
رمز عبور پيش فرض : شماره شناسنامه یا کدملی (لطفا پس از ورود رمز پيش فرض خود را تغيير دهيد)

چنانچه در هر یک از مراحل کار باسیستم دچار مشکل شدید با شماره 86703712 تماس حاصل فرمایید