نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: نواب
کد: 10000
آدرس: کیلومتر 8 جاده مخصوص جنب پمپ بنزین جاده فرعی جنب بیمارستان روانپزشکی
تصویر:
جنسیت خوابگاه: مرد
وضعیت متاهلی خوابگاه: مجرد
وضعیت: فعال