«لیست اخبار»


1394/3/4
آغاز ثبت نام مهرماه خوابگاهها

شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 95-94

دانشجوی گرامی ،جهت درخواست اسکان در خوابگاه برای مهرماه سال تحصیلی 95-94 می بایست از روز پنجشنبه 7/3/94 تا  25/3/94 با مراجعه به سامانه اسکان به آدرس :http://www.eskan.iums.ac.ir و باتکمیل فرم تقاضانامه درخواست خود را ارسال نمایید.

بدیهی است عدم ارسال فرم تقاضانامه به منزله انصراف از خوابگاه تلقی خواهد شد.ودرمهرماه سال94به شما خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.                                                                                                                                                                   

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان پسر دانشکده مدیریت و پرستاری می بایست خوابگاه ابن سینا را انتخاب نمایند در غیر اینصورت به انتخابهای دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

خواهشمند است قبل از ثبت نام  راهنمای ثبت نام را حتماً مطالعه فرمایید

چنانچه در هریک از مراحل کار با سیسنتم دچار مشکل شدید با شماره 86703712 و 86703700 تماس حاصل فرمایید.

مدیریت امور خوابگاهها

                               .                                                                          .