«لیست اخبار»


1394/4/1
تمدید مجدد ثبت نام خوابگاهها جهت مهر 94


اطلاعیه تمدید مجدد ثبت نام مهر 94 خوابگاهها

 به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در مهلت تعیین شده موفق به ثبت نام خوابگاه برای مهر 94 در سا مانه اسکان نشده اند   می رساند مهلت ثبت نام تا تاریخ  5/4/94 تمدید می گردد. بدیهی است این مهلت دیگر قابل      تمدید نمی باشد . و دانشجویانی  که ثبت نام نکرده باشند در مهر 94 فاقد خوابگاه خواهند بود