«لیست اخبار»


1393/4/15
اطلاعیه خوابگاه تابستانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

         به اطلاع آندسته از دانشجویان گرامی متقاضی خوابگاه تابستانی می رساند، خوابگاه امام علی (ع) برای دانشجویان پسر وخوابگاههای آمل و مطهری برای دانشجویان دختردر ترم تابستان از 1/5/93 لغایت 20/6/93 فعال می باشد. ضمناً دانشجویانی که واجد شرایط خوابگاه تابستانی نیستند و  متقاضی اسکان با هزینه آزاد هستند می توانند جهت ثبت نام با مراجعه به اداره امور خوابگاهها و واریز هزینه تمام شده به شماره حساب جاری 11/48061565 وکد شناسه 11229 بنام مدیریت دانشجویی اقدام نمایند.                                   

                                                                                                                              

                                          اداره امور خوابگاهها