«لیست اخبار»


1393/6/10
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود غیربومی

به اطلاع می رساند ثبت نام دانشجویان غیربومی از تاریخ 15  لغایت 25 شهریور ماه آغاز خواهدشد.لذادانشجویان عزیز غیربومی پس از ثبت نام آموزشی ، می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.eskan.iums.ac.ir نسبت به تکمیل تقاضانامه خود اقدام نمایند. ضمناً ثبت نام شما فقط به منزله درخواست می باشد و اداره امورخوابگاهها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاههای دانشجویی و بر اساس امکانات موجود درصورت داشتن فضا، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان شما اقدام خواهدکرد.بدیهی است عدم درخواست به منزله انصراف از دریافت خوابگاه می باشد.  

در صورت بروز مشکل با شماره تماس 86703712 و 86703700 تماس حاصل فرمایید.     

از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید.                                                                                                             

اداره امور خوابگاهها