«لیست اخبار»


1396/3/3
شروع ثبت نام خوابگاهاه جهت مهر ماه 97-96

شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 97-96

   دانشجوی گرامی : جهت درخواست اسکان در خوابگاه برای مهرماه سال تحصیلی 97-96 می بایست از روز شنبه 6/3/96 تاروزچهارشنبه 31/3/96 با مراجعه به سامانه اسکان (http://eskan.iums.ac.ir)  با تکمیل کردن فرم تقاضا ،درخواست خود را ارسال نمایید. عدم ارسال فرم تقاضانامه به منزله انصراف از خوابگاه تلقی خواهد شد و در مهرماه سال 96 به شما خوابگاه تعلق نخواهد گرفت .

                                                                                                 مدیریت امورخوابگاهها