«لیست اخبار»


1394/3/31
اطلاعیه تابستان

                اطلاعیه خوابگاه تابستانی                            

           به اطلاع آن دسته از دانشجویان ساکن  که متقاضی خوابگاه تابستانی می باشند ، می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 1/4/94 لغایت 7/4/94 به دفاتر خوابگاههای تابعه مراجعه و مدارک خود را ارایه نمایند. لازم به ذکر است دانشجویان واجد شرایط ذیل مجاز به استفاده از خوابگاه تابستانی می باشند.                                                                                                                  

  1. دانشجویان مقطع دکتری عمومی (اینترنی) ورودی 89 وماقبل آن
  2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که پروپزال ثبت شده دارند.       
  3. دانشجویان مقطع کارشناسی ترم آخر(با ارایه مدرک از آموزش دانشکده )

دانشجویانی که فاقد شرایط فوق می باشند می توانند با هزینه آزاد ساکن شوند .

شایان ذکر است خوابگاه تابستانی متعاقباً اعلام خواهد شد. 

مدیریت امور خوابگاهها