«لیست اخبار»


1392/12/6
اطلاعیه نوروزی

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاهها

با توجه به برنامه ریزی اداره امورخوابگاهها برای ایام تعطیلات نوروز، به اطلاع آن دسته از دانشجویان خارجی، دستیاران تخصصی بالینی وکارورز

 که در ایام تعطیلات نوروز کشیک بیمارستان دارند ومتقاضی سکونت در خوابگاه هستند می رساند:

حداکثر تا تاریخ 14/12/92 فرصت دارند به دفتر(مسیول) خوابگاه مراجعه نموده وثبت نام نمایند

. ارایه فرم گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو در دوره کارورزی (اینترنی) و یک قطعه عکس  الزامی می باشد.

. عدم ثبت نام در تاریخ فوق به منزله عدم نیاز به اسکان در ایام تعطیلات نوروزی می باشد وکارت تردد صادر نخواهدشد.

اداره امور خوابگاهها