«لیست اخبار»


1394/3/25
تمدید مهلت ثبت نام خوابگاه

اطلاعیه تمدید ثبت نام مهر 94 خوابگاهها

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در مهلت تعیین شده موفق به ثبت نام خوابگاه برای مهر 94 در سامانه اسکان نشده اند  می رساند مهلت ثبت نام تا تاریخ  30/3/94 تمدید می گردد. بدیهی است این مهلت دیگر قابل تمدید نمی باشد . و دانشجویی که ثبت نام نکند در مهر 94 فاقد خوابگاه خواهد بود