«لیست اخبار»


1393/3/17
تمدید مهلت ثبت نام خوابگاهها برای مهر 93

اطلاعیه تمدید ثبت نام مهر93

به اطلاع  آن دسته از دانشجویانی که موفق به ثبت نام  در سایت اسکان نشده اند می توانند  تا تاریخ 3/25/ 93 جهت ثبت نام به سایت  www.eskan.iums.ac.ir مراجعه و  فرم تقاضانامه را تکمیل و ارسال نمایند . لازم به ذکر است تاریخ فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

اداره امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران