«لیست اخبار»


1394/3/31
اطلاعیه تابستان

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن در خوابگاهها                                                                                

با استناد به ماده 31 آیین نامه اسکان ،خوابگاهها ازتاریخ 30/4/94 الی 20/6/94 تعطیل می باشد.

  1. کلیه دانشجویان قبل از خروج از خوابگاه بایستی به مسیول خوابگاه مراجعه و خروج خود را اعلام نمایند.
  2. ( بدیهی است در صورت عدم مراجعه به مسیول خوابگاه وتحویل اتاق، هزینه اسکان تا پایان نیمسال محاسبه می گردد.)
  3. پول و سایر اشیا قیمتی خود را از خوابگاه خارج نمایید، مدیریت امور خوابگاه ها هیچگونه مسیولیتی در این زمینه ندارد.
  4. مواد غذایی خود را از یخچال خارج و اتاق را تمیز به مسیول خوابگاه تحویل دهید.
  5. با توجه به اسکان دانشجویان خوابگاه تابستانی یا تعمیرات و نظافت در اتاقها، لازم است دانشجویان گرامی کلیه وسایل موجود در اتاق (رختخواب و...) را جمع آوری نموده و به انبار خوابگاه تحویل دهند .
  6. جهت اطلاع از وضعیت اسکان خود از 15شهریور با مراجعه به سامانه اسکان به نشانی  http.//eskan.iums.ac.ir درقسمت سابقه سکونت، از خوابگاه و اتاق خویش در سال تحصیلی 95-94 مطلع شوید.

 

شماره تماس اسکان خواهران: 86703700

شماره تماس اسکان برادران: 86703712